תקנים ופרסים

החברה עומדת בתקני אבטחת המידע הבאים:

  • ISO 27002 – תקן כללי באבטחת מידע
  • ISO 27799 – תקן באבטחת מידע רפואי
teken12    teken13

teken1    ITawards