רפואה ימית

ייעוץ רפואי בטלרפואה 24/7 , הניתן לכלי שיט המצויים בלב ים וזקוקים לטיפול רפואי מידיי.

שר”ן נבחרה ע”י רשות הספנות והנמלים בישראל כספק יחיד של השירות.

השירות נתמך ע”י מרכז חילוץ והצלה של מנהל הספנות והנמלים הישראלי – RCC :Rescue and coordination center